Meta/Methylfenidat och att blanda; –

Meta/Methylfenidat och att blanda; – metamethylfenidat-och-att-blanda-interraktioner-med-andra-substanser-och-lakemedel

Om du bidrar med info är det viktigt att veta från vilken marknad substansen härrör. Detta på grund av att gatutjacket ofta har några procent methylfenidat inblandat, importerade pix dvs benzodiazepider, i huvudsak alpralozam (Xanor) har ibland också diazepam (Stec, valium) inblandat. Om du anser att din dos i huvudsak består av amfetaminsulfat/salt hänvisas till sidan Amfetamin och att blanda.

Ex på förskriven Methylfenidat är Concerta, Medikinet, Ritalin. En särskild sida kommer att finnas för Adhdmediciner och ssri/snri dvs. de vanligaste antideppen samt ångestbehandling, tvångs- och paniksyndrom/och eller attacker.