Interaktioner

Amfetamin/amfetaminsulfat/salt och att blanda;-

Interaktioner med andra substanser och läkemedel.