Sömnsjuka och narkolepsi…

En tidigare i Sverige ej känd sjukdom av epidemisk karaktär, sömnsjukan
(encephalitis lethargica), uppträdde under senare delen av år 1919 och vållade
då 5 dödsfall. Under redogörelseåret har den krävt 134 dödsoffer, vilket mot-
svarar ett dödstal av 2’28 på 100 000 invånare.

Ur. Kungliga statistiska centralbyråns redovisning av dödsorsaker 1920.

Sömnsjuka och Narkolepsi är utifrån dagens definition inte samma diagnos. Narkolepsi är dock inte enhetligt definerat med ett och samma orsaksamband. Vilket heller inte sömnsjukan var och behandlingn var sedan 1935 vedertagen, likt den för hyperaktivitetsstörningar mm, och på stadig emperi samt av forskning understödd, bestående i förskrivning av dex/amfetamin och metylfenidat. Då som nu. Sen kom förbudstiden 1958 och fyra år senare dök tjackpundaren upp. Socialstyrelsen har en hel del luckor, närmare ett halft sekel i sina redogörelser för neuropsykiatriatriska tillstånd och narkolepsi samt amfetaminets betydelse utifrån det medicinska värdet innan och vad som sedan blev till kriminalvård.

Date
Categories
Tags
Permalänk
Status

Publicerad:11 mars, 2017

Narkolepsi och behandling Okategoriserade

Bookmark the permalink

Kommentarer är avstängda, men du kan lämna en trackback: Trackback URL