Några enkla sanningar om drogtester och medicinpåverkan av diverse slag…

Som nog de flesta vet så smakar inte kiss apelsinjos bara för att man hällt i sig en liter… Att en person kissar positivt på vilkennästansomhelst substans betyder att i denna persons urin förekommer den substans som eftersökts med urintestet. Som nog de flesta vet så smakar inte kiss apelsinjos bara för att man hällt…

Date
Categories
Tags
Kommentarer

Om ett par år kanske det t.o.m. är kriminellt att ha någon form av NPF?””

Angående rutiner för urinscreening vid centralstimulernade behandling vid adhd Det här skrev jag i December 2013, sedan dess har jag fått uppleva de mest märkliga ting, det är än svårare nu, än 2013 att få medicinera, jag har blivit så motarbetad, främst av SBF som la mest krut på att, vad det nu var för…

Date
Categories
Tags
Kommentarer

Tommy var sexton å en sån som alla har sätt. Hans resor dom var många men tog slut vid 25. Han ser ut som minst förtio när han ber om en spänn…

…emedan Tommy trillar av och drunknar steker farmor köttbullar till Bamse och hans vänner. I vilken berättelse man än väljer eller försätts i utgörs inte sambanden av dunderhonungen. Den autonoma marxismen, läkaren och patienten behöver respekten för den gamla och nya sanningen och beslöjas med safeword så att sadomasochisten räddas från iden om den allvarsamma…

Date
Categories
Tags
Kommentarer

Månsar, zegenare och mohamedaner, dackar, tiggare, sniphane och skogslapp! -Du som är obifintlig i ditt rike-Hear Yeah who have ears…

Ditt är Rummet dit alla vägar går- ditt är ditt Rike som är mitt, din rätt genom sonen, den sol och silveril som Du är- Tag det bröd som du inte får, ge det bröd till dom som inte får, drick ditt blod ur den bägare som är till brädden full, vänd ryggen bort och…

Date
Categories
Tags
Kommentarer

Motion till riksdagen 2014/15:427 av Cecilia Widegren (M)

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Ovriga-dokument/Ovrigt-dokument/Sprututbyte_H202427/ mot_201415__427 mot_201415__427

Date
Categories
Tags
Kommentarer

WHO rekommenderar ökad tillgänglighet av naloxone- billig nässpray mot opiatöverdoser.

Världshälsoorganisationen rekommenderar naloxone Rapporterar SBF-riks Av Redaktionen (SBF Riks) den 05 nov 2014 13:24 Naloxone kan enligt who ”rädda över 20 000 liv bara i USA. WHO uppskattar antalet döda pga. överdoser av opiater och opioider till över 69 000 världen över, varje år.” Enligt Världshälsoorganisationens utsago i tisdags kan ökad tillgänglighet av naloxone rädda…

Date
Categories
Tags
Kommentarer

30% högre förskrivningar av antipsykotika/neuroleptika till utplacerade barn.

Kombinationen neoroleptika med NPF innebär högre risk för malignt neoroleptiskt syndrom samt inte sällan uppstår ökade symtom som istället för utsättning leder till både dosstegring och ökat antal mediciner. Kombinationen metylfenidat och neuroleptika innebär i sig en ökning av risken för malignt neuroleptisk syndrom vilken är potentiellt dödlig. Vid tillägg med ssri påförs ytterligare risk….

Date
Categories
Tags
Kommentarer

Situation STLHM skall dela Naloxone på Plattan

Date
Categories
Tags
Kommentarer

”Dessa hånfulla fördomar hittar stöd i teoretiker som Whitaker”-Salka Sandèn SVT Opinion

Det e sånt som småfåglar gör...

”Fördomarna är problemet – inte medicinen” av författare Salka Sandèn ”Vi beskylls för att vara lata, bara vilja ha diagnoser för att ha något att skylla på eller få tillgång till en medicin som utmålas som en drog. Dessa hånfulla fördomar hittar stöd i teoretiker som Whitaker”, skriver Salka Sandén. Salka Sandén Författare, diagnostiserad med…

Date
Categories
Tags
Kommentarer

Sk. Historik översikt från socialstyrelsen som på riktigt bör göra nåt åt sökverktygen i arkivet.

En diagnos det stormat kring2014-10-40 En historisk översikt som lämnar det mesta i övrigt att önska. Vissa tendenser känns igen från den utelämnade delen fram till 58 politikerna körde över läkarekolligiet som ansåg CS medicinering berättigad. Sen 2006 har Psykiatriker skött sitt jobb aningen bättre än vad som var rekomenderat genom vuxenförskrivningen. Av nån outgrundlig…

Date
Categories
Tags
Kommentarer