Om narkolepsi och kataplexi….

http://www.narkolepsi.n.nu/beat

Date
Categories
Tags
Kommentarer

Publicerad:12 mars, 2017 View Post

Narkolepsi och behandling

Stängt för kommentarer

Sömnsjuka och narkolepsi…

En tidigare i Sverige ej känd sjukdom av epidemisk karaktär, sömnsjukan (encephalitis lethargica), uppträdde under senare delen av år 1919 och vållade då 5 dödsfall. Under redogörelseåret har den krävt 134 dödsoffer, vilket mot- svarar ett dödstal av 2’28 på 100 000 invånare. Ur. Kungliga statistiska centralbyråns redovisning av dödsorsaker 1920. Sömnsjuka och Narkolepsi är…

Date
Categories
Tags
Kommentarer

Publicerad:11 mars, 2017 View Post

Okategoriserade

Stängt för kommentarer

Underlag för centralstimulerande läkemedel vid narkolepsi från The Cochrane Library

Chang_et_al-2015-The_Cochrane_Library

Date
Categories
Tags
Kommentarer

Publicerad:19 februari, 2017 View Post

Narkolepsi och behandling

Stängt för kommentarer

Kunskapsdokument anordnat av Läkemedelverket om behandling av narkolepsi.

Läkemedelsbehandling av narkolepsi – ett kunskapsdokument Den 12–13 februari 2013 anordnade Läkemedelsverket ett expertmöte som syftade till att arbeta fram ett kunskaps- dokument för behandling av narkolepsi. Expertis från Sverige, Danmark och Finland, inom olika områden, som epi- demiologi och immunologi samt barn- och vuxenneurologi, deltog vid mötet. Trots att ett befarat svagt evidensläge bekräftades…

Date
Categories
Tags
Kommentarer

Publicerad:18 februari, 2017 View Post

Narkolepsi och behandling

Stängt för kommentarer