Elvanse är nu officiellt godkänd för vuxna.

www.mynewsdesk.com/se/shire/pressreleases/ny-adhd-behandling-foer-vuxna-godkaend-i-sverige-1124489?view_policy=1 Ny ADHD-behandling för vuxna godkänd i Sverige Pressmeddelande • 2015-03-03 10:52 CET En ny ADHD-behandling för vuxna, Elvanse Vuxen (lisdexamfetamindimesylat) har godkänts av europeiska läkemedelsmyndigheten EMA genom DCP (europeisk decentraliserad godkännandeprocess).1 Elvanse Vuxen är ett långverkande ADHD-läkemedel med prodrug-teknologi som hjälper patienten att kontrollera sina symtom från morgon till kväll.1,2 – Detta har varit…

Date
Categories
Tags
Kommentarer

Socialstyrelsenrapport om ökad förskrivning av CS mellan 2006-2013

Förskrivning av centralstimulantia vid adhd Utvecklingen från 2006 till 2013 Förskrivning av CS 2014-6-9

Date
Categories
Tags
Kommentarer

Inställning av centralstimulerande läkemedel.

För den som sett psykiatriker komma å gå vet kanske att det kan skilja ganska mycket olika psykiatrikers inställning till val av mediciner, doser och övrig vård…men hur mycket då? Hur blev det för dig? style=”width:500px;font-size:10px;color:#666;”> Create your free online surveys with SurveyMonkey , the world’s leading questionnaire tool. w.surveymonkey.com/s/26WRQVR

Date
Categories
Tags
Kommentarer