Minskad uppmärksamhet efter traumatisk hjärnskad: behandlingsresultat med lisdexamfetaminedimesylate (Vyvanse)

Traumatic brain injury-related attention deficits: Treatment outcomes with lisdexamfetamine dimesylate (Vyvanse) Posted online on July 2, 2014. (doi:10.3109/02699052.2014.930179) Michael G. Tramontana1, Ronald L. Cowan1, David Zald1,2, Jonathan W. Prokop1, & Oscar Guillamondegui3 1Department of Psychiatry, 2Department of Psychology, and 3Department of Surgery (Trauma), Vanderbilt University Medical Centre, Nashville, TN , USA Correspondence: Michael G. Tramontana,…

Date
Categories
Tags
Kommentarer

Publicerad:15 juli, 2014 View Post

Amfetamin vid traumatisk hjärnskada

Stängt för kommentarer

http://www.drugline.se/ 17016 15 years ago Vad finns det för dokumentation för behandling med amfetamin till patienter med traumatisk hjärnskada? Vilka doser används? Vilka biverkningsproblem förekommer? Svar Centralstimulantia inklusive amfetamin har dokumenterad effekt vid neuropsykiatriska tillstånd såsom ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) och narkolepsi (rekurrenta sömn- eller trötthetsattacker, ibland tillsammans plötslig muskeltonusförlust) [1, 2]. Vid litteratursökning…

Date
Categories
Tags
Kommentarer

Publicerad:15 juli, 2014 View Post

Amfetamin vid traumatisk hjärnskada

Stängt för kommentarer