Hyperbolisk geometri och dess relevans för medicinska substanser.

https://sv.wikipedia.org/wiki/Hyperbolisk_geometri Följande teorem har betydelse för kemiska substanseroch hur dom förväntas interagera med brukarens fysiska och mentala satus samt de intryck brukaren har från sin omgivning. Det går till vioss del beräkna substanserna .sk isomer och deras interaktion med tillvaron. Trenden innom läkemedelsforskningen är att framtaga substanser med så förutsägbar isomsammansättning som möjligt. Isomer bestämmer…

Date
Categories
Tags
Kommentarer

Publicerad:22 januari, 2017 View Post

ADHD och Tjack Brukarinitierad forskning. Elvanse

Stängt för kommentarer

Några enkla sanningar om drogtester och medicinpåverkan av diverse slag…

Som nog de flesta vet så smakar inte kiss apelsinjos bara för att man hällt i sig en liter… Att en person kissar positivt på vilkennästansomhelst substans betyder att i denna persons urin förekommer den substans som eftersökts med urintestet. Som nog de flesta vet så smakar inte kiss apelsinjos bara för att man hällt…

Date
Categories
Tags
Kommentarer

R- Zn Mg- O

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2802152/ http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2802152/pdf/12249_2009_Article_9276.pdf Multiunit Floating Drug Delivery System of Rosiglitazone Maleate: Development, Characterization, Statistical Optimization of Drug Release and In Vivo Evaluation Madan Mohan Kamila,corresponding author1 Nita Mondal,2 Lakshmi Kanta Ghosh,1 and Bijan Kumar Gupta1 Author information ► Article notes ► Copyright and License information ► This article has been cited by other articles in PMC….

Date
Categories
Tags
Kommentarer

Publicerad:19 januari, 2015 View Post

ADHD och Tjack Allkemi Okategoriserade Organisk kemi

Stängt för kommentarer

Månsar, zegenare och mohamedaner, dackar, tiggare, sniphane och skogslapp! -Du som är obifintlig i ditt rike-Hear Yeah who have ears…

Ditt är Rummet dit alla vägar går- ditt är ditt Rike som är mitt, din rätt genom sonen, den sol och silveril som Du är- Tag det bröd som du inte får, ge det bröd till dom som inte får, drick ditt blod ur den bägare som är till brädden full, vänd ryggen bort och…

Date
Categories
Tags
Kommentarer

Slutstriden nr. 3 del 1.

Slutstriden och den elektriska kicken… …så en lina, 11cm och pang, på den jäveln som påstår sig veta varför du är törstig… Den första kicken nr 3 del 1, om gnistan och … be som du alltid bett…stålsatt blick med handen i en pott av näver. Vrider svirveln vrid. Se så du alltid sett hur…

Date
Categories
Tags
Kommentarer

Sydsvenskan gör gällande att påståenden är olagliga.

Det står ju faktisk så i tidningen.

”Detta är kolliodalt silver” samt ”Fler olagliga påståenden” Från Sydsvenskan; – som utnyttjar tusental sjuka i syfte att påstå rimligheten i något de kallar ”Olagliga påståenden” som tydligen betyder att rimliga påståenden är olagliga tills svensk expertis påstår något vars rimlighet bevisas av den svenska expertisens påstående och som tydligen tilldelats legitimitet som juridisk instans…

Date
Categories
Tags
Kommentarer

Avregistrerat.

Sympametin inhalant Pharmacia LÖSNING Avregistreringsdatum: 1953-10-01 (Tillhandahålls ej) Etibol/Etibol forte Miljöinformation Recip TABLETTER Avregistreringsdatum: 1965-01-23 (Tillhandahålls ej) Fenobarbital Kemiskt namn: 5-Etyl-5-fenylbarbitursyra formelbild Calc.diuretin comp AB APOTEKARE R.CONRADSON STOCKHOLM TABLETTER Avregistreringsdatum: 1964-10-01 (Tillhandahålls ej) Jod-chinin comp. AB APOTEKARE R.CONRADSON STOCKHOLM TABLETTER Avregistreringsdatum: 1959-04-01 (Tillhandahålls ej) Astraval cum barbiphen Astra DRAGEER Avregistreringsdatum: 1968-07-01 (Tillhandahålls ej) Bild saknas…

Date
Categories
Tags
Kommentarer

Publicerad:7 oktober, 2014 View Post

Organisk kemi Piller, teknisk information.

Stängt för kommentarer

Pottaska.

http://www.shenet.se/ravaror/pottaska.html Pottaska och asklut Synonymer, pottaska 1) Pottaska, kalium, alkali, fast alkali, kolsyrat kali, kalcinerad pottaska, kali 1.1) Rå pottaska, pottaska, lutsalt, orent kaliumkarkarbonat 1.2) Renad pottaska, renat kolsyrat kali, renat kaliumkarbonat (sic) Kaliumkarbonat 2) Kaliumkarbonat, rent kaliumkarbonat, kolsyrat kali, kali, kolsyrat kalium Asklut 3) Asklut, björkasklut, träasklut, lut, lutdroppar, vinstensolja, kaliumkarbonatlösning, vattenlösning av kaliumkarbonat…

Date
Categories
Tags
Kommentarer

Publicerad:3 oktober, 2014 View Post

All; Kemi

Stängt för kommentarer