Inställning av centralstimulerande läkemedel.

För den som sett psykiatriker komma å gå vet kanske att det kan skilja ganska mycket olika psykiatrikers inställning till val av mediciner, doser och övrig vård…men hur mycket då? Hur blev det för dig? style=”width:500px;font-size:10px;color:#666;”> Create your free online surveys with SurveyMonkey , the world’s leading questionnaire tool. w.surveymonkey.com/s/26WRQVR

Date
Categories
Tags
Kommentarer

Behandling med methyfenidat minskar återfall.

adhd medicin minskar återfall. ”Methylphenidate treatment reduces attention deficit hyperactivity disorder symptoms and the risk for relapse to substance use in criminal offenders with attention deficit hyperactivity disorder and substance dependence” Abstract Aim To test the efficacy and safety of osmotic release oral system (OROS) methylphenidate (MPH) in doses up to 180 mg/day to treat attention…

Date
Categories
Tags
Kommentarer