Underlag för centralstimulerande läkemedel vid narkolepsi från The Cochrane Library

Chang_et_al-2015-The_Cochrane_Library

Date
Categories
Tags
Kommentarer

Publicerad:19 februari, 2017 View Post

Narkolepsi och behandling

Stängt för kommentarer

Psykiater vill skriva ut cannabis mot Tourettes

https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2017/02/14/psykiater-vill-skriva-ut-cannabis-mot-tourettes/?acceptCookies=true Psykiatern Hans Olsson hoppas kunna hjälpa en patient med svårt Tourettes syndrom med en ovanlig förskrivning. Men myndigheterna vill inte ge någon råd. Publicerad: 2017-02-14 07:30 Jens Krey [email protected] – Det är lite frustrerande när man vill ha vägledning. Det här är ju politiskt sprängstoff och då vill man ha på fötterna, säger Hans…

Date
Categories
Tags
Kommentarer

Kunskapsdokument anordnat av Läkemedelverket om behandling av narkolepsi.

Läkemedelsbehandling av narkolepsi – ett kunskapsdokument Den 12–13 februari 2013 anordnade Läkemedelsverket ett expertmöte som syftade till att arbeta fram ett kunskaps- dokument för behandling av narkolepsi. Expertis från Sverige, Danmark och Finland, inom olika områden, som epi- demiologi och immunologi samt barn- och vuxenneurologi, deltog vid mötet. Trots att ett befarat svagt evidensläge bekräftades…

Date
Categories
Tags
Kommentarer

Publicerad:18 februari, 2017 View Post

Narkolepsi och behandling

Stängt för kommentarer