Gammalt groll.

Sedan en månad tillbaka är jag åter igen förvägrad CS-behandling som jag haft i ca 6 år. CS-behandling är klassad som essentiell medicinering och får således inte förvägras eller göras svårtillgänglig i enlighet med who:s stadgar som är inskriva svensk grundlag. Namnlös Doktor har utkovat ÇS.medicinering med förbehållet att jag lägger in mig på Kristianstad akutpsykiatriska klinik ytterligare en gång. Då jag inställde mig för inskrivning den 7 feb. ställde sig psykiatriker och klinikchef frågande till förfarandet då inga skäl för inläggning förelåg (Namnlö Doktor jobbade ej denna dag). Dock sades beklagande att kliniken hade en egen införd policy att Elvanse endast skrivs ut at två psykitriker på kliniken varav Namnlös Doktor är en. Inga av de båda fanns närvarande och förskrivning uteblev. Dock sades att jag utan tvekan skulle få Elvanse denna måndag. På apoteket fanns dock bara ett nytt recepot på Saroten vilken redan hade 3 uttag kvar.
Namnlös Doktor är en idiot. (Psykiatrkens namn är censurerat pg.a tvivel på uthägning även om jag inser sådan hänsyn inom dylikt maktförhållande är djupt orättvist). Ovanstående skedde för ca 2 år sedan.

Date
Categories
Tags
Permalänk
Status

Publicerad:12 april, 2017

Okategoriserade

Bookmark the permalink

Kommentarer är avstängda, men du kan lämna en trackback: Trackback URL