Här slutar förnekelsen av hundra år mänsklig historia, en historia om var mans panna.

Det e sånt som småfåglar gör...

Här slutar förnekelsen av hundra år mänsklig historia, en historia om var mans panna. Åsså en hälsning till överläkarn på den neuropsykiatriska utredningsenhet varvid åtminstånde 1 av redaktionens tjackpundare utreddes. Det var långa tider sen, så fjärran bort i det förgågna att Hen inte fanns. Det fanns bara Hon och Han plus anhang.

Du vet de vars utbildning saknar egentlig vetenskaplig bas samt applikationsmöjligheter i verklighet och all annan tänkbar vardag. Loger och Puefter. Du minns mig förmodligen ganska väl, det finns i enlighet med skriftsällarens observationer en tydlig tendest te å göra det. Dessa observationer äro dock av tvivelaktigt anekdotiskt slag så kanske krävs ett antal attribut för identifikation av rätt sk. ”minneshylla”, som diverse svagsinta magistrar påstog var krokar att hänga tankar på i min barndom. Själv e jag ju lyckligt lottad innehavare av både över och underflexibilitet blandat med färggranna kaskader samt hästaminne som förklaringsmodell, då försvar krävs av min tankeverksamhet. Nog med trams. Hen var ett solklart fall med den största barnavårdcentraljournal överläkarn skådat samt besatt en språkbegåvning av säregen art varvid överläkarn med undertryck gav Hen rådet att bli skriftställare av något sällan skådat slag. Utredningen sköttes utmärkt. Adhdbehandling tycks dock bara finnas på Gotland. I resten av Sverige är man missbrukare tills man bevisat motsatsen vilket inte går efter som tomtar och troll bor i tomteskogen. Trollen är fula, lata och vedervärdiga figurer som stryker omkring i skogen och inte drar sig för nåt i jakt på ett mål mat. Ett mål mat som inte sällan är en Tomte såklart. Önskar dig allt du önskar dig själv, överläkarn!

  • Dexedrine - http://www.tjackpundare.se
  • tshirt - http://www.tjackpundare.se/
  • Afton - http://www.tjackpundare.se/
  • Methedrine-Metamfetamin-reklam - http://www.tjackpundare.se/
Legalisera!? Inte utan min... - http://www.tjackpundare.se/

Legalisera!? Inte utan min…